Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Metryczka

Data publikacji : 27.03.2019
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Akademii Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry