Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 12.07.2024, serwis aktualizowany: 10.07.2024 o godzinie: 11:56

Menu przedmiotowe

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
KOMENDANTA-REKTORA AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Akademia Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną).

Akademia Policji w Szczytnie
www.akademiapolicji.edu.pl
12-100 Szczytno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 47 733 59 00
fax 47 733 54 83

 

Ikona niepełnosprawności

 


Zamówienia publiczne: https://zamowienia.akademiapolicji.edu.pl
do góry