Dane teleadresowe - Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

 

 

AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111

12-100 Szczytno

www.akademiapolicji.edu.pl

e-mail: apol@apol.edu.pl

tel. 47 733 5900

fax 47 733 5483

NIP: 745 10 03 168

REGON: 510338744

      

 

Komendant-Rektor

e-mail: rektor@apol.edu.pl

tel. 47 733 5100

fax. 47 733 5675


 

Zastępca Komendanta-Prorektor

e-mail: zastepca@apol.edu.pl

tel. 47 733 5150

fax. 47 733 5675

 


Kanclerz

e-mail: kanclerz@apol.edu.pl

tel. 47 733 5113

fax. 47 733 5153 

Prorektor ds. rozwoju

e-mail: prorektor.ds.rozwoju@apol.edu.pl

tel. 47 733 5440

 

 

Kwestor

e-mail: wfinanse@apol.edu.pl

tel. 47 733 5162

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

e-mail: dziekan.wbinp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5656

fax 47 733 5645

 

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

e-mail: dziekanat.wbinp@apol.edu.pl
rekrutacja na studia: rekrutacja.wbinp@apol.edu.pl
obsługa socjalna studenta: stypendia.wbinp@apol.edu.pl
fax. 47 733 53 13, 47 733 55 42

 

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 47 733 55 29,

tel. 47 733 53 42,

tel. 47 733 51 12,

tel. 47 733 57 64,

tel. 47 733 52 58Dziekanat Studiów Podyplomowych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 47 733 52 58Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych:

tel. 47 733 51 12,

tel. 47 733 51 14,

tel. 47 733 51 16,

tel. 47 733 53 27,

tel. 47 733 52 58


 

Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE

e-mail: prodziekan.wbinp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5656
fax. 47 733 5465

 

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE

e-mail: prodziekan.student@apol.edu.pl

tel. 47 733 5656
fax. 47 733 5465


 

Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE

e-mail: isp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5918


 

Zakład Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: isp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5918


 

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: isp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5918


 

Zakład Wychowania FIzycznego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: isp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5918Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: isk@apol.edu.pl

tel. 47 733 5785


 

Zakład Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: isk@apol.edu.pl

tel. 47 733 5785


 

Zakład Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: isk@apol.edu.pl

tel. 47 733 5785


 

Instytut Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: inp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5921
fax. 47 733 5710


 

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych APwSZ

e-mail: insp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5288
 

 

Zakład Edukacji Językowej

e-mail: m.jasinska@apol.edu.pl

tel. 47 733 5679


  

Dział Organizacji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego

e-mail: szkolenia@apol.edu.pl

tel. 47 733 5155

fax 47 733 5095


 

Dział Dowodzenia

e-mail: wd@apol.edu.pl

tel. 47 733 5029

fax 47 733 5732
 


Rektorat

e-mail: rektorat@apol.edu.pl

tel. 47 733 5671

fax 47 733 5057

 
 

Dział Kadr

e-mail: kadry@apol.edu.pl

tel. 47 733 5160

fax 47 733 5238


 

Dział Bezpieczeństwa Informacji

e-mail: woin@apol.edu.pl

tel. 47 733 5214

fax. 47 733 5483


 

Dział Dyscyplinarny i Kontroli

e-mail: ddk@apol.edu.pl

tel. 47 733 5214

fax 47 733 5483

 

 

Dział Komunikacji Społecznej

e-mail: dks@apol.edu.pl

tel. 47 733 5038

fax. 47 733 5623


 

Zespół Ochrony Pracy

e-mail: bhp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5981 

 

 

Zespół ds. Prawnych

e-mail: m.kresinski@apol.edu.pl

tel. 47 733 5394


 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

e-mail: j.gorski@apol.edu.pl

tel. 47 733 5355


 

Instytut Koordynacji Badań

e-mail: e.kuczynska@apol.edu.pl

tel. 47 733 5630

fax 47 733 5917


 

Biblioteka

e-mail: biblioteka@apol.edu.pl

tel. 47 733 5190

fax 47 733 5939


 

Dział Wydawnictw i Poligrafii

e-mail: wwip@apol.edu.pl

tel. 47 733 5102

fax 47 733 5448


 

Zespół do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych

e-mail:

tel.


 

Kwestura

e-mail: wfinanse@apol.edu.pl

tel. 47 733 5162

fax 47 733 5800

 

 

Dział Łączności i Obsługi Informatycznej

e-mail: wli@apol.edu.pl

tel. 47 733 5165

fax 47 733 5151

 

 

Dział Zaopatrzenia i Transportu

e-mail: wz@apol.edu.pl

tel. 47 733 5184

fax 47 733 5247

 

 

Dział Inwestycji i Remontów

e-mail: inwestycje@apol.edu.pl

tel. 47 733 5170

fax 47 733 5429


 

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

e-mail: recepcja@apol.edu.pl

tel. 47 733 5145

fax 47 733 5107

 

 

Sekcja Żywnościowa

e-mail: s.zywnosciowa@apol.edu.pl

tel. 47 733 5173

fax 47 733 5788

 

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

e-mail: zzp@apol.edu.pl

tel. 47 733 5281

fax 47 733 5354

 

 

Rzecznik Prasowy Komendanta-Rektora APwSZ

e-mail: rzecznik@apol.edu.pl

tel. 47 733 5601

tel. kom. 603 602 131

 

 

Koło Emerytów i Rencistów

tel. 47 733 5494

 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2015
Data modyfikacji : 14.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry